Steun NU

AED Stichting Nijkerk Hoevelaken is een particulier initiatief. Met het realiseren van een netwerk van vrijwilligers en AED’s die 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en inzetbaar zijn willen we de gemeente Nijkerk Hoevelaken hartveilig maken.

De schatting is dat we hiervoor minimaal 70 AED’s nodig hebben. Totaal begroot bedrag € 170.000,-

Met deze dekking wordt er vanuit gegaan dat binnen 6 minuten (loopsnelheid) een AED, met daaraan gekoppeld minimaal 15 opgeleide vrijwilligers beschikbaar is bij een hartstilstand. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting.

Voor de vrijwilligers doen we een beroep op bewoners die al beroepsmatig een opleiding gevolgd hebben of leiden we de mensen in samenwerking met de plaatselijke EHBO verenigingen op.

Naast het stimuleren en opleiden van de vrijwilligers is de stichting ook verantwoordelijk voor het werven van fondsen om de aanschaf en onderhouden van de AED’s mogelijk te maken.

Hiervoor doen we een beroep op bedrijven, organisaties en particulieren die de stichting een warm hart toedragen.

Doneren via iDeal.