Richtlijnen bij inzet HartslagNu

Deze richtlijnen zijn opgezet als reminder om de kwaliteit van de inzet te vergroten.

Ook de hulpverleners die niet via onze stichting zijn opgeleid, vinden hier een protocol voor het gebruik van AED’s die door ons beheerd worden.

Lees op uw gemak deze richtlijnen eens door en maak ALTIJD gebruik van het inzetformulier, zodat wij kunnen zorgen dat de AED’s gecontroleerd worden en operationeel blijven. (ook als de AED niet is gebruikt)
1*  Denk aan uw eigen veiligheid en dat van anderen.
2*  Laat ruimte voor de hulpdiensten , parkeer niet voor de deur.
3*  Bij oproep “ophalen AED” toets de code in en druk op de knop of anders neem de AED uit de kast, sluit de kast en ga naar het op gegeven locatie toe.
4*  Maximaal 3 hulpverleners binnen of buiten voor reanimatie / AED procedure.
5*  Hulpverlener 4 regelt buiten ruimte voor de hulpdiensten en stuurt andere vrijwilligers of omstanders weg.
6*  INDIEN EEN AMBULANCE AL TER PLAATSE IS:!!
Breek inzet af, blijf niet hangen.
7*  Breng de opgehaalde AED (S) ALTIJD terug naar de kast en sluit deze goed af.
8*  Meld altijd de inzet via het formulier (meld uw inzet) Ook als de AED niet is gebruikt!!!.
9*  Heeft u behoefte aan nazorg:  bel 06-16136423.
Mocht u nog meer vragen hebben neem dan contact met ons op via het (contact formulier.)