Doelstelling stichting

De “AED Stichting Nijkerk-Hoevelaken” heeft als doel het opzetten en beheren van een dekkend netwerk van AED apparaten voor de woonkernen Nijkerk en Hoevelaken* en het opleiden van inwoners als burgerhulpverlener.
Zij trachten dit te doen voor het plaatsen van voldoende AED’s in de woonkernen, zodanig dat er binnen een straal van 300 meter een AED beschikbaar is.

* Voor de woonkern Nijkerkerveen wordt dit reeds gedaan door de EHBO afdeling Nijkerkerveen.